Slide background
Slide background

Voorwaarden nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van nieuwtjes, interessante ontwikkelingen en aanbiedingen met betrekking tot cruise-vakanties.
Ondanks de zorg en aandacht die Cruise-informatie.nl aan de inhoud en samenstelling van deze nieuwsbrief besteedt, is het mogelijk dat informatie die
in deze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of achterhaald is. De informatie op www.cruise-informatie.nl wordt regelmatig aangevuld en
heroverwogen.  Eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze nieuwsbrief opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Cruise-informatie.nl (ook niet via een eigen netwerk). 
Cruise-informatie.nl kan er niet voor instaan dat de
informatie in deze nieuwsbrief geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin
deze zich feitelijk in de nieuwsbrief bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid
voor een bepaald doel of anderszins.

Cruise-informatie.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in
enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze nieuwsbrief, het gebruik van informatie die door middel van deze nieuwsbrief is verkregen, de
aanschaf van enig product of dienst dat na raadpleging van de informatie op deze nieuwsbrief is aangeschaft of de tijdelijke onmogelijkheid om de
nieuwsbrief te kunnen raadplegen.

Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op Cruise-informatie.nl in samenwerking met de deelnemende organisaties.

Deelname cruise-informatie.nl nieuwsbrief
Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze voorwaarden en stemmen door deelname in met de voorwaarden. Door deelname aan de
cruise-informatie.nl nieuwsbrief wordt toestemming verleend aan cruise-informatie en de deelnemende reisorganisaties om informatie toe te sturen in
het kader van marketingactiviteiten. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van cruise-informatie en worden niet verkocht of aan
derden verstrekt. De gegevens van de deelnemers worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.